Ultimele Articole

Despre liceul nostru

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” asigură o educaţie de calitate, prin strategii didactice verificate, supuse unei continue adaptări prezentului. Școala plasează tinerii în centrul educaţiei active prin care devin parteneri la propria devenire bazată pe spirit critic şi estetic, responsabilitate în luarea deciziilor, integrare în societate, realizarea propriei afaceri.

În şcoala noastră tinerii dobândesc competenţe la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională europeană în domeniul tehnicii vestimentaţiei şi atestate în informatică şi limbi străine, urmărindu-se nevoile reale şi diverse ale acestora. Exigenţa, rigoarea, creativitatea, spiritul civic, responsabilitatea sunt valorile care stau la baza platformei educaţionale, o şcoală dinamică în acord cu lumea în care trăim.

La finalizarea liceului, tinerii trebuie să fie capabili să înţeleagă lumea din jur, să se implice în propria formare, să aibă o atitudine pozitivă faţă de toate problemele cu care se confruntă, fiind în acelaşi timp toleranţi cu semenii lor.

Ultimele proiecte cu dotări